Order and Payment

1. เลือกสินค้าตามที่ท่านต้องการจากทางเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์จาก USA เช่น E-bay Amazon Musician’s Friend และอื่นๆ
 
 
2. วิธีการคิดค่าชำระเงิน
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินในปัจจุบันคิดเป็น 35บาทต่อ 1$ (มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)

3. ค่าขนส่งคิดเป็นกิโลกรัมและรวมภาษี
• ทางเครื่องบิน กิโลกรัมละ 700 บาท ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
• ทางเรือ กิโลกรัมละ 300 บาท ระยะเวลา 1.5-2 เดือน
*** มีความเสี่ยงเรื่องการ clear สินค้าเข้าอาจทำให้ เวลาล่าช้า เกิน 2 เดือน
(ไม่รวมค่าบริการขนส่งในประเทศ)


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy