Order and Payment

1. เลือกสินค้าตามที่ท่านต้องการจากทางเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์จาก USA เช่น E-bay Amazon Musician’s Friend และอื่นๆ
 
 
2. วิธีการคิดค่าชำระเงิน
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินในปัจจุบันคิดเป็น 35บาทต่อ 1$ (มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)

3. ค่าขนส่งคิดเป็นกิโลกรัมและรวมภาษี
• ทางเครื่องบิน กิโลกรัมละ 850 บาท ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
• ทางเรือ กิโลกรัมละ 350 บาท ระยะเวลา 1.5-2 เดือน
*** มีความเสี่ยงเรื่องการ clear สินค้าเข้าอาจทำให้ เวลาล่าช้า เกิน 2 เดือน
(ไม่รวมค่าบริการขนส่งในประเทศ)

4. ชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน
ชื่อบัญชี พจน์ คูณรัตนศิริ
  ธนาคารกรุงไทย 677-742-7457 สาขา อเวนิวรัชโยธิน
  ธนาคารกรุงศรี 463-153-1510 สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ธนาคารกสิกรไทย 627-203-8803 สาขา อเวนิวรัชโยธิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ 069-232-5531 สาขา มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน
  ธนาคารกรุงเทพ 161-520-5778 สาขา บางเขน


ถ่ายรูปพร้อมส่งหลักฐานมาที่ Email : Fusionmusic2010@hotmail.com

หรือทาง Inbox ของเรา และแจ้งการโอนมาที่ โทร.0841235024
Powered by MakeWebEasy.com